לוח ארועים עתידיים

חשוון-כסלו

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
י"ד חשוון
2
ט"ו חשוון
3
ט"ז חשוון
4
י"ז חשוון
5
י"ח חשוון
6
י"ט חשוון
7
כ' חשוון
 
 
 
 
 
 
 
8
כ"א חשוון
9
כ"ב חשוון
10
כ"ג חשוון
11
כ"ד חשוון
12
כ"ה חשוון
13
כ"ו חשוון
14
כ"ז חשוון
 
 
 
 
 
 
 
15
כ"ח חשוון
16
כ"ט חשוון
17
א' כסלו
18
ב' כסלו
19
ג' כסלו
20
ד' כסלו
21
ה' כסלו
 
 
 
 
 
 
 
22
ו' כסלו
23
ז' כסלו
24
ח' כסלו
25
ט' כסלו
26
י' כסלו
27
י"א כסלו
28
י"ב כסלו
 
 
 
 
 
 
 
29
י"ג כסלו
30
י"ד כסלו
1
ט"ו כסלו
2
ט"ז כסלו
3
י"ז כסלו
4
י"ח כסלו
5
י"ט כסלו