תרומות

דרכים לתרומה

צ'ק- שליחת הצ'ק לכתובת הגרעין התורני- ת.ד 8 אור יהודה מיקוד 60250

הפקדה לחשבון – בנק אגוד, סניף 144 (קרית אונו), מס' חשבון: 01172831  ע"ש 'גרעין תורני אור יהודה'   

הוראת קבע – להורדת טופס הוראת קבע לחצו בלינק בתחתית הדף

                   את טופס הוראת הקבע ניתן להחתים ישירות בבנק או לחילופין לשלוח אלינו לת.ד 8 אור יהודה

לתרומה ע"י כרטיס אשראילהזמנת קופת צדקה, תרומות במזומן או למטרה מסוימת נא ליצור קשר עם דוד כהן

                 בטלפון: 052-8776800, או במייל: garorye@gmail.com