האופים הצעירים

בס"ד

לכבוד חג הפסח העבירו בנות השרות פעילות בשלושת הגניים התורניים.

במהלך הפעילות הציגו הבנות את סיפור יציאת מצרים בשיתוף הילדים 

ומתוך כך יצאו לאפיית מצות בחצר הגן.

בנוסף, יצרו הילדים כיסוי לאפיקומן שישמש את כל המשפחה בליל הסדר.

הפעילות הייתה חוויתית ומעניינת מאוד.

ישר כוח!