קליטת משפחות חדשות

 

 

                לפרטים נוספים-

             דוד-052-8776800